คอมพิวเตอร์สำคัญต่อวัยทำงานอย่างไร

คอมพิวเตอร์สำคัญต่อวัยทำงานอย่างไร

คอมพิวเตอร์สำคัญต่อวัยทำงานอย่างไร

คอมพิวเตอร์สำคัญต่อวัยทำงานอย่างไร ก่อนอื่นเราขอกล่าวก่อนเลยว่า คอมพิวเตอร์ถือว่ามีบทบาทเป็นอย่างมาก ในการใช้ชีวิตของคนในวัยทำงาน เพราะเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทันสมัยมากๆ เเล้วมีการคิดค้นมาอย่างยาวนาน ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะ ทำงานเเทนมนุษย์ได้เลยก็เป็นได้

คอมพิวเตอร์สำคัญต่อวัยทำงานอย่างไร

ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์

1. มีความทันสมัย ก้าวไกล ทันเหตุการณ์ รับรู้ข้อมุลข่าวสารได้ทันเวลาทันโลก เเละสามารถช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก โดยที่ไม่ข้อจำกัด

2. ช่วยให้การทำงาน การเรียนหนังสือมีความทันสมัย เเละก็ยังได้รับความสะดวกสบาย เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เช่น ได้เรียนรู้จากสื่อต่างๆ ที่ได้ทำการอัพเดทที่ทันสมัย

3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียว ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น

4. ช่วยรับ ช่วยส่งสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

5. ช่วยสร้างงานศิลปะ ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม

6. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์เเบางได้ 2 ประเภท

  • ประโยชน์ทางตรง

ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้โดยตรงคือคอมพิวเตอร์ทำงานได้เที่ยงตรง รวดเร็ว ไม่เหน็ดเหนื่อย ช่วยผ่อนแรงมนุษย์ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการคำนวณ พิมพ์งาน บันทึกข้อมูล ประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในแวดวงใน หากนำคอมพิวเตอร์เข้าช่วยงาน
จะช่วยแบ่งเบาภาระงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

  • ประโยชน์ทางอ้อม

คอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ช่วยในการเรียนรู้ให้ความปันเทิงความรู้ ช่วยงานบันเทิงพัฒนางานด้านต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น เป็นต้น

คอมพิวเตอร์สำคัญต่อวัยทำงานอย่างไร

การสร้างประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

เราได้นำเอาลักษณะเด่นๆ ของคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมและที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เช่น พิมพ์รายงาน จดหมาย เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ อีกมากมาย

1. การศึกษา

เราจะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอน หรืองานด้านทะเบียน ซึ่งจะทำให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลนักเรียน การเก็บข้อมูลยืมและการส่งคืนหนังสือห้องสมุด เป็นต้น

2. งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

สถาปนิกและวิศวกรจะใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ หรือจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เช่น คนงาน เครื่องมือ ผลการทำงาน

3. งานราชการ

การใช้งานในหน่วยงานราชการนั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มีการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์ สำหรับสรรพกร จะนำไปใช้ในการจัดเก็บภาษี บันทึกการเสียภาษี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ในการจัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเชื่อมโยงไปยังสถาบันต่าง เป็นต้น

4. งานคมนาคมและสื่อสาร

เรานำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ควบคุมระบบการจราจร เช่น สัญญาณไฟจราจร และการจราจรทางอากาศ หรือในการสื่อสารก็จะใช้ในระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังใช้ควบคุมวงโคจรของดาวเทียม เพื่อให้อยู่ในวงโคจร ซึ่งจะช่วยให้การส่งสัญญาณให้ระบบการสื่อสารมีความชัดเจน

5. งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข

เราสามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อน งานศึกษาโมเลกุลเคมี หรืองานทะเบียน สถิติ และนอกจากนี้เรายังนำคอมพิวเตอร์ไปเป็นอุปกรณ์ในการตรวจรักษาโรค ซึ่งจะให้ผลที่แม่นยำและยังทำให้การรักษาเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

6. งานธุรกิจ บริษัท ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า รวมไปถึงโรงงานต่าง ๆ

ซึ่งจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำบัญชี งานประมวลคำ และใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ในงานอุตสาหกรรม จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมการผลิต เช่น การใช้หุ่นยนต์หรือ คอมพิวเตอร์มาควบคุมการผลิต สำหรับงานด้านบันเทิง เราได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในการสร้างภาพยนต์ เพลง หนังสือ สิ่งพิมพ์ โฆษณา ผลิตสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

ข้อดี

1. ความเร็วสูง

2. ความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือ

3. ความสามารถในการจำหรือรักษา

4. การประหยัด

5. การใช้งานได้อีกหลายๆด้าน

ข้อเสีย

1. การทำงานยังต้องขึ้นอยู่กับมนุษย์

2. การวางระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลานาน

3. การรบกวนระบบงานปกติ

ข้อเสียของคอมพิวเตอร์

  • ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมลง
  • ทำให้เกิดความขัดแย้ง
  • ทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านข้อมูล
  • ทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมอันไม่พึงประสงค์

5 อันดับรถเก๋งที่สวยหรู ดูเเพง ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะทำให้รถหลายรุ่นหลายแบรนด์ต้องทยอยเลื่อนเปิดตัวออกไป แต่ในช่วงครึ่งปี 2020 นี้ก็ถือว่ามีรถเก๋งแจ่มๆ ออกมาให้ยลโฉมกันแล้วมากมาย และนี่คือ 5 อันดับ รถเก๋งที่ดีที่สุดใน ปี 2020

บทความสำคัญที่น่าสนใจ : 5 สาเหตุทำยังไงน้ำหนักก็ไม่ลง